Impermeabilització Dipòsits i Fossats d'Ascensor

Matek Solucions oferim als nostres clients el servei d'impermeabilització de dipòsits i fossats d'ascensor.

La impermeabilització de fossats d’ascensor per la cara interna dels murs es fa amb diferents tipus de morter impermeable que impedeix l’entrada d’aigua.

La impermeabilització de dipòsits d’aigua o d’altres líquids per evitar pèrdues es pot fer amb morters impermeables o pintures de poliuretà o “epoxi”, depenent de les característiques  del líquid que ha d’estar en contacte amb el recobriment. Quan el dipòsit conté aigua per a consum humà o animal la impermeabilització s'ha de fer amb productes certificats aptes pel contacte amb aigua potable.