Paviments

A Matek Solucions, fem i protegim diferents tipus de paviments: de pàrquings, paviments industrials per a obradors, magatzems, etc. Els podem fer pintats amb epoxi o poliuretà i també de resines auto anivellant o de resines amb àrid.

El pintat és  la protecció més bàsica de només unes micres de gruix.

Els de resines són més resistents i tenen espessors de 2 a 4 mm. Solen tenir un acabat rugós per fer-los anti lliscants.

Però també poden ser autoanivellants quan es necessita una planimetria perfecta, normalment en indústries robotitzades.