Impermeabilitzacions Líquides

Matek Solucions oferim als nostres clients el servei d'impermeabilitzacions líquides.

Les impermeabilitzacions líquides són una solució en cobertes o terrasses amb molts racons o formes irregulars, ja que s’adapten a la forma de la superfície i formen una làmina contínua.

També permeten restaurar cobertes antigues sense fer obres i de manera més econòmica i es poden fer amb acabats transitables.

Els poliuretans i poliurees tant poden anar coberts o quedar a la intempèrie.

Hi ha diferents tipus d’impermeabilitzacions líquides:

Cautxú, transitable o no. Per cobertes vistes, en diferents colors.

Poliuretà, pot anar vist o recobert. Si queda vist és transitable per a persones.

Poliurea, pot quedar vista o recoberta. Si queda vista és transitable per a persones i vehicles. Pot ser en diferents colors.