Productes

Morters

Hipertek morter monocomponent impermeable
Hipertek Elàstic morter bicomponent impermeable i elàstic
Hipertek VA morter de fraguat ràpid per obturar vies d'aigua
Repatek morter de reparació

Additius

Destek líquid desincrustant netejador d'obra
Plastek plastificant per a morter
Hidrotek hidrofugant de massa per a barrejar amb el morter
Hidromur hidrofugant de superfície. Disponible en base aigua i base solvent
Unitek resina monocomponent per a pont d'unió
Unitek R resina monocomponent per a pont d’unió amb efecte de llarga durada
Durtek consolidant/enduridor d’elements d’obra. Disponible en base aigua i en base solvent

Recobriments impermeables

Impertek pintura de cautxú
Impertek Fibra pintura de cautxú reforçada amb fibres
Impertek Transitable pintura de cautxú antilliscant i transitable
Politek pintura de poliuretà monocomponent
Protec acabat de poliuretà bicomponent transitable i resistent a raig UVA
Politek Transparent poliuretà monocomponent transparent, elàstic, transitable i resistent al raig UVA
Pinmurs pintura asfàltica per a murs enterrats
Tekmur pintura de cautxú per a murs enterrats
Pintura Epoxi pintura bicomponent per a pintar paviments