Impermeabilitzacions Làmines Asfàltiques

Matek Solucions oferim als nostres clients el servei d'impermeabilització amb làmines asfàltiques.

Sistema d’impermeabilització amb làmines que s’adhereixen al suport i entre elles soldades a foc. N`hi ha de diferents tipus i grossors, per utilitzar segons les necessitats  de cada impermeabilització. Aquestes làmines han d’anar protegides per formigó, gres, grava, etc.

Si es vol deixar  una impermeabilització amb làmines asfàltiques a la intempèrie s’ha d’acabar el sistema amb una làmina autoprotegida.

És una làmina protegida per una capa de granets d’origen mineral que poden ser de diferents colors. És un sistema per quedar vist, però no és transitable.